Art Brut

Onder Art Brut (letterlijk: Rauwe Kunst) verstaan we een vorm van beeldende kunst die geen of nauwelijks verwantschap vertoont met bestaande kunststijlen. Dat heeft alles te maken met de kunstenaar, die geen weet heeft of wil hebben van de intellectuele kunstproblematiek. De benaming Art Brut komt van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet. Uit onvrede met de heersende kunstcultuur ging Dubuffet in psychiatrische klinieken op zoek naar kunst die een zuivere uitdrukking was van de persoonlijkheid van de kunstenaar. Inmiddels rekenen we ook het werk van mensen met een verstandelijke beperking tot Art Brut.