Ateliers van locatie de Losserhof

Binnen deze ateliers zijn een aantal kunstenaars binnen de LosserHof, maar ook van “buitenaf” werkzaam op het gebied van beeldende kunst. Hen wordt de mogelijkheid geboden zich het aanwezige talent verder te ontwikkelen, en bovenal veel plezier te beleven aan het werken met beeldende middelen.

 

Binnen onze ateliers gaan we ervan uit, dat ieder mens een kunstzinnig middel nodig heeft om zich anders dan in woorden beeldend te uiten, om op die manier vorm te kunnen geven aan zijn of haar leefwereld.

 

De ateliers worden begeleid door mensen die een professionele achtergrond hebben op het vakgebied tekenen/schilderen, textiel of keramiek.

Het werk dat gemaakt wordt laat zich meestal kenmerken door spontaniteit, directheid, eigenzinnigheid en originaliteit in de weergave van de eigen belevingswereld.